برچسب گذاری توسط: دوست یابی های اینترنتی

بررسی عوامل موثر بر دوست یابی های اینترنتی بین دانشجویان 18-30 ساله 82 صفحه + doc

انسان امروز دز جامعه ای زندگی می کند که نیازمند برقراری رابطه با محیط اطراف و افراد حاضر در جامعه خویش می باشد جهان امروز به دنیای الکترونیک و دهکده جهانی معروف می باشد...