برچسب گذاری توسط: دیدگاه های مختلف حسابداری

بررسی دیدگاه های مختلف حسابداری 35 صفحه + doc

هیات اصول حسابداری در امریکا((APBحسابداری را به عنوان فعالیت خدماتی توصیف می کند که حسابداران آن را تشخیص داده و پذیرفته اندکدام دیدگاه باید در فرآیند حسابداری مورد استفاده قرار گیرد؟ فرمت فایل: doc...