برچسب گذاری توسط: دینامیكی

بررسی تکنیکهای مدل سازی 30 صفحه + doc

در دهه 1880، اسبرن رینولدز، مهندس انگلیسی، گذار بین جریان لایه ای، و جریان متلاطم را در یك لوله مطالعه كرد او كشف كرد كه پارامتر زیر (كه بعداً به نام او خوانده شد)...