برچسب گذاری توسط: ذرت دانه ای و علوفه ای

كارورزی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان 118 صفحه + doc

کارآموزی دو واحد دانشگاهی برای دانشجویان رشته کشاورزی می باشد که دراین درس هر دانشجو باید در یکی از ادارات وابسته به اداره کشاورزی به مدت 45 روز فعالیت داشته باشد از این رو...