برچسب گذاری توسط: رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی

بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی 71 صفحه + doc

صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار...