برچسب گذاری توسط: راهبرد جایگزینی واردات و اقتصاد مقاومتی

پاورپوینت آسیب شناسی مقاومت پذیری اقتصاد ایران 24 صفحه + ppt

آسیب شناسی مقاومت پذیری اقتصاد ایران مفهوم اقتصاد مقاومتی اهداف تحریم اقتصادی استخراج اصول اقتصاد مقاومتی راهبرد جایگزینی واردات و اقتصاد مقاومتی اصول و سیاست های قابل استفاده از راهبرد جایگزینی واردات توسعه صادرات...