برچسب گذاری توسط: راههای سرایت بیماری و سیکل زند گی انگل لیشمانیوز

انگل لیشمانیوز 21 صفحه + doc

بیماری لیشمانیوز در مناطق گرمسیری آمریکا، آفریقا، شبه قاره هند و در نواحی نیمه گرمسیری آسیای جنوب غربی و ناحیه مدیترانه آندمیک می باشد این اختلال شامل گروهی از بیماریها با تظاهرات بالینی و...