برچسب گذاری توسط: راه اندازی فست فود

مدل کسب و کار یک فست وفود 22 صفحه + doc

در این مجموعه به بررسی سود وزیان وتحلیل مدل کسب وکار یک فست فود به روش استروالدر پرداخته شده وباعث آشنایی با راه اندازی وتهیه ی امکانات برای ایجاد یک فست فود میشودهمچنین در...