برچسب گذاری توسط: رده حشرات Class Insecta Insects

اهمیت حشرات در زندگی انسان 73 صفحه + doc

حشرات از قدیمی ترین ساكنین كرة زمین بوده و بیشتر از دویست و پنجاه میلیون سال است كه در روی این سیاره سكونت دارند این جانوران كه به علت ساختمان حلقه‌ای بدن و پوشش...