برچسب گذاری توسط: ردیابی عوامل وازدگی وتلفات اولیه درگله گوشتی

دانلود مقاله بیماری های طیور 18 صفحه + doc

در صنعت طیور ناگزیر ازمحافظت پرندگان علیه طیف وسیعی از بیماریها می باشیم پاسخگویی به این سوال که چرا پرندگان قادر به محافظت از خود نیستند؟ آسان نبوده وباید ابتدا از پیچیدگی سیستم ایمنی...