برچسب گذاری توسط: رسامی و آماده سازی Art work طرح جلد

طراحی جلد کتاب 75 صفحه + doc

طراحی جلد کتاب فعالیتی همیشگی و ماندگارتر به نسبت آثاردیگر صفحه آرایی می کند در واقع یک اثر ماندگار را از خود به جا می گذارد اثر که دوره مشخصی ندارد و یک کار...