برچسب گذاری توسط: رشد جمعیت در ایران

اقتصاد ایران 217 صفحه + pdf

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 713 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد این...