برچسب گذاری توسط: رعایت اصول ایمنی در تخریب

كارآموزی عمران بیان مراحل مختلف اجرا 53 صفحه + doc

دانشجویان رشته عمران در طول تحصیل با درسهای تئوری آشنا میشوند ولی نیاز به كسب تجربه دارند وكسب این تجربه میسرنیست مگر آنكه دانشجویان درسر كارمطالبی راكه در كتابها خوانده اند لمس كرده وبا...