برچسب گذاری توسط: رنگرزی قرمز دانه با زاج سفید

رنگرزی پشم با قرمزدانه 15 صفحه + doc

رنگرزی پشم با قرمزدانه قرمز دانه حشره ای است شبیه به کفشدوزک اسم علمی آنرا (cacusse) و از دسته (hemipture) میدانند بشر از ابتدای تاریخ با این حشره آشنایی داشته و از ماده رنگی...