برچسب گذاری توسط: رهبر چیست

رهبری، شخصیت و اثر بخشی 26 صفحه + doc

این مقاله در مورد رهبری و شخصیت صحبت می كند علاوه بر این به عنوان تجدید علاقه ای به این موضوع دیده می شود حتی زمانی كه مجدداً تحقیقات گذشته بررسی شدند و تحقیات...