برچسب گذاری توسط: روانی ضعیف

بتن – ملات 25 صفحه + doc

دلیل عمده استفاده از بتن، ملات و دوغابهای منبسط شونده آن است كه بتوان بر مشكلات انقباض (جمع شدگی) كه معمولاً در به كارگیری مواد با سیمان معمولی مشاهده می شود فائق آمد مكانیزم...