برچسب گذاری توسط: روشهای اتصال سرامیک به فلزبا استفاده از فازجامد

بررسی روند اتصال بین دوماده سرامیکی و اتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز 95 صفحه + doc

در این مجموعه روند اتصال بین دوماده سرامیكی و اتصال بین یك ماده سرامیكی با فلز بررسی می‌شود در ابتدا اتصال بین سرامیك با فلز بررسی می‌شود كه این اتصال نیازمند متالیزه كردن یا...