برچسب گذاری توسط: روشهای بازاریابی تلفنی

اصول بازاریابی تلفنی 24 صفحه + doc

طبق تحقیقات به عمل آمده، با رقابتی تر شدن كسب و كارها، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان نیز بیشتر می شود در این فضا از بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات،...