برچسب گذاری توسط: روشهای جمع آوری زباله و حمل آن

اثرات زباله به محیط زیست 11 صفحه + doc

تعریف زباله و انواع آن به مجموعه مواد ناشی از فعالیت‌هایی كه در محیط سكونت انسان تولید می‌شود و دست كم از نظر مالكین آن مواد، به صورت جامد بوده و ناخواسته غیر فعال...