برچسب گذاری توسط: روشهای پرورش

دانلود مقاله پرورش شتر مرغ 28 صفحه + doc

شترمرغ ها را در طبیعت درانواعی از زیستگاههای باز می توان پیدا كرد آنها از مناطق پربوته و پردرخت دوری جسته و به ندرت در جستجوی سایه برمی آیند روشهای پرورش شترمرغ در مزرعه...