برچسب گذاری توسط: روشهای پیشگیرانه برای جلوگیری از گرم شدن مصالح در انبار

بتن ریزی در هوای گرم 29 صفحه + doc

بتن ریزی در شرایط هوای گرم می تواند به بروز مشکلاتی در بتن تازه و سخت شده کمک نماید و معمولا به پائین آمدن کیفیت بتن سخت شده منجر می شود معمولا در چنین...