برچسب گذاری توسط: روش‌های تهیه اكسیژن

هوای مایع 24 صفحه + doc

كارخانه حیات گازگیران از شهریور 1379 تاسیس شد محصولات كارخانه شامل اكسیژن، ازت، ازت مایع و اكسیژن مایع می‌باشد این كارخانه دارای استاندارد ملی خلوص اكسیژن (3240) می‌باشد این كارخانه در سه شیف كاری،...