برچسب گذاری توسط: روش آزمون

دانلود مقاله روش اندازه گیری فیبر خام در غذای دام 12 صفحه + doc

این استاندارد ایران بوسیله كمیسیون غذای دام زیر نظر كمیته ملی مواد خوراكی و فرآورده های كشاورزی مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران تهیه گردیده و به تصویب شورای عالی مؤسسه رسیده است به استناد...