برچسب گذاری توسط: روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده

بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج 110 صفحه + doc

خلق یا mood مایة هیجانی یك وضعیت عاطفی پایدار است كه در طول طیفی بهنجار از غم تا شادی تجربه می‌شود اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می‌شود كه در برخی...