برچسب گذاری توسط: روش ساختن سفالینه

دانلود تحقیق در مورد سفال 54 صفحه + doc

كاوشهای باستانشناسی در محوطه های باستانی ایران موید آن است كه تسلسل و تكامل ساخت ظروف بی لعاب در قرون متمادی حفظ گردیده و هنرمندان سفالگر با پیشرفت هنر سفلگری همزمان و در كنار...