برچسب گذاری توسط: روش های عمق یابی

هیدروگرافی 20 صفحه + doc

هیدروگرافی علمی است كه در مورد اندازه گیری مداوم از پارامترهایی نظیر عمق آب زمین شناسی ژئوفیزیك جزرومد جریان آب‌ها امواج و سایر ویژگیهای فیزیكی آب دریا بحث می كند نقشه های دریایی (charts)...