برچسب گذاری توسط: روش کار ماتیسن

ماتیسن 29 صفحه + doc

ماتیس به مرور زمان ا زخشونت و بی ظرافتی قلمش کاست در همان حال که تک چهره بسیار انتقاد شده همسرش بر دیوار «سالن پاییز » آویزان بود تک چهره دیگری را آغاز کرد...