برچسب گذاری توسط: سنگهای آذرین مافیک یا تیره

سنگ های آذرین 14 صفحه + doc

سنگهای آذرین ، Igneous rocks نام خود را از واژه Ignis گرفته‌اند که در لاتین به معنای آتش استاین سنگهای پرورده آتش ، زمانی توده‌ای داغ و مذاب را به نام ماگما تشکیل میداده‌اند،...