برچسب گذاری توسط: سهولت تردد عابرین

بررسی ایجاد ایمنی، راحتی و سهولت تردد وسائط نقلیه و عابرین 69 صفحه + doc

امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت و همچنین توسعه جابجایی افراد و كالاها ین مراكز جمعیتی، اقتصادی و خدماتی در سطح شهرها، استفاده روز افزون از وسایل نقلیه به صورت امری اجتناب ناپذیر...