برچسب گذاری توسط: سه فناوری تسخیرکننده

تحقیق آسفالت 20 صفحه + doc

علم و فناوری نانو ( نانو علم و نانو تکنولوژی) توانائی بدست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری (ملکولی) و بهره برداری از خواص و پدیده های این بعد در مواد، ابزارها و سیستم...