برچسب گذاری توسط: سوره قارعه

بررسی سوره های قرآن 44 صفحه + doc

در آغـاز سوره سوگندهاى بیداركننده اى را ذكر مى كند و بعد از آن سخن ازپاره اى از ضعفهاى نوع انسان همچون كفر و بخل و دنیاپرستى به میان مى آورد وسرانجام با اشاره...