برچسب گذاری توسط: سیستم ها کنترل محیط زیست

سیستمهای كنترل محیط زیست 22 صفحه + doc

گرما و دما واژگانی هستند كه اغلب با هم اشتباه می‌شوند گرما انرژی جنبشی مولكولها در یك ماده است و دما مقدار متوسط انرژی جنبشی در هر كدام از مولكولهای یك ماده می‌باشد بنابراین...