برچسب گذاری توسط: شش نشانه(پرچم) در تكزاس

بررسی تئوری حسابداری 46 صفحه + doc

این سوال پیش در آمدی است بر بحث پیامدهای اقتصادی كه در فصل های بعدی آمده است حسابداری اثباتی ( تئوری اثباتی ) چنین استدلال می كنند كه تمام مقرارت حسابداری دارای عواقب اقتصادی...