برچسب گذاری توسط: شناخت افراد موفق

کارآموزی حسابداری 3 کارو دانش 23 صفحه + doc

مصاحبه ای با دانشجوی پزشکی در این گزارش ازمصاحبه با دانشجویی انجام داده ام که رشته پزشکی را در دانشگاه سراسری می خواند او با وجود نداشتن پدر و تکیه گاه و با وجود...