برچسب گذاری توسط: شناخت تاریخی سبک های هنری

سبک های هنری 9 صفحه + doc

زیباشناختی یکی از این شیوه‌های بررسی هنر نگاه زیبا شناختی است مثلاً در ادبیات و هنر، ما می‌توانیم در مورد آثار نقد فنی یا ذوقی داشته باشیم منظور از نقد فنی در ادبیات این...