برچسب گذاری توسط: شناخت و اندازه گیریرویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (استاندارد حسابداری شماره 5) 16 صفحه + pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه استاندارد حسابداری شماره 5 شامل تاریخ اجرای استاندارد حسابداری شماره 5، هدف استاندارد حسابداری شماره 5، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، تاریخ تایید...