برچسب گذاری توسط: شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیكی

شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیكی 31 صفحه + doc

شیشه از نظر شفافیت ظاهری مثل آب دارد ولی عملا سیالیت آاب را نداردو شكل ظاهری آن سخت وصلب است، به دلیل بی نظمی در ساختمان مولكولی اش حتی در حالت سخت و صلب...