برچسب گذاری توسط: شهر محمودآباد

بررسی وضعیت شبكه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران 101 صفحه + doc

از زمانی نه چندان دور هر سال با فرارسیدن فصل گرما، معضل كم آبی شهرهای كشور و نگرانی از پیامدهای اجتماعی آن، دغدغه ی خاطر متولیان و مسؤلان شهری كشور است هر سال كه...