برچسب گذاری توسط: شهر هفت کل

تاریخچه شهر هفت كل 4 صفحه + doc

روایت اسطوره ایی یعنی كشته شدن علی مردان خان و هفت پسرش درراه عشق حمیرا زیبا روی عرب كه به اسارت در آمده بود اجساد آنان را بر بالای تپه ای مشرف به شهر...