برچسب گذاری توسط: شیعه اسماعیلیه و انشعاباتشان

دانلود تحقیق شیعه واقعی كیست؟ 118 صفحه + doc

معنای لغوی شیعه یاران و پیروان است و شایع یعنی دنبال كرد و تبعیت نمود و در اصطلاح شیعه به كسانی می گویند كه از علی و فرزندانش علیهم السلام تبعیت و پیروی نموده...