برچسب گذاری توسط: شیوه های بازاریابی

نقش تبلیغات و بازاریابی در فروش كالا و یا جلب مشتری 56 صفحه + doc

تبلیغات برای فیلم های سینمایی در ایران هنوز از الگوهای چند دهه پیش پیروی می كند پاییز گذشته، وقتی برای نخستین نمایش جنان “ارباب حلقه ها 3 بازگشت پادشگاه ” در نیوزلند،‌ هواپیمایی منقش...