برچسب گذاری توسط: شیوه های مرمت نقاشی رنگ روغن

شیوه های مرمت نقاشی رنگ روغن و نقد آن (با تأکید برموزون سازی رنگی) 30 صفحه + doc

در فرانسه کتابهایی در این زمینه نوشتند و مؤلفانی چون بوویر (Bovvier) و مریمه (merimee) فصلهای طویلی از کتابهای نقاشی عمومی خود را به مرمت اختصاص دادند آثار کلاسیک به نگارش درآمده درباره ی...