برچسب گذاری توسط: شی گرایی و مهندسی نرم افزار شی گرا

بررسی مهندسی نرم افزار و روشهای آن 50 صفحه + doc

با توجه به نیاز روز افزون به استفاده از کامپیوتر و ضرورت توسعه و فراگیری علوم و فنون مربوط به آن به ویژه در زمینه مهندسی نرم افزار و با توجه به فقدان مطالب...