برچسب گذاری توسط: صلاحیت داخلی

بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر 72 صفحه + doc

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اینرو...