برچسب گذاری توسط: صنایع غذایی و دارویی

دانلود پژوهش كاربرد اسكوربیك اسید در صنایع غذایی و دارویی 157 صفحه + doc

چكیده خواص احیاكنندگی اسكوربیك اسید یك پدیده شناخته شده است كه كاربرد بسیار زیادی بعنوان معرف آنتی اكسیدان در غذاها و نوشیدنی ها دارد همه روشهای جاری برای اندازه گیری اسكوربیك اسید برمبنای خواص...