برچسب گذاری توسط: صنایع پیش ساخته

بررسی اصول مدیریت و پروژه 46 صفحه + doc

با توجه به پیشرفت روز افزون تكنولوژی در صنایع ساختمان سازی و حجم انبوه پروژه های عمرانی در كشور، توجه به دانش مدیریت پروژه در علم امروز ساخت و ساز امری غیرقابل اجتناب است...