برچسب گذاری توسط: صنعت خودروسازی

كارآموزی خط تولید، ساخت و مونتاژ وانت پیكان ایران خودرو 55 صفحه + doc

این شركت در ابتدا اقدام به تولید خودروی ملی یعنی پیكان نموده است كه البته در ابتدا امتیاز این شركت متعلق به یكی از شركتهای انگلیسی كه بعد از چندین سال كشور ما این...