برچسب گذاری توسط: صنعت فورج

گزارش كارآموزی خورجینگ و تكنولوژی آن 71 صفحه + doc

در روش فورجینگ (آهنگری) مواد كار با قابلیت كوره كری، و در حالت گداخته، فرم لازم را می‌گیرند این قطعات دارای مقاومت و استحكام بیشتری نسبت به قطعات مشابه ماشین‌كاری شده هستند زیرا در...