برچسب گذاری توسط: صنعت معدن كشاورزی و خدمات

بررسی وزارت كار و امور اجتماعی 65 صفحه + doc

ماده 1 مشاركت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد فرمت فایل: doc تعداد صفحات: 65 حجم...