برچسب گذاری توسط: صورت هزینه‌های دستمزد در مهد كودك

پژوهش كارآفرینی مهد كودك و آمادگی محراب 10 صفحه + doc

مهد كودك و آمادگی محراب یك نوع مؤسسه خدماتی است كه برای رفع نیازهای اجتماعی جامعه و مالی ایجاد شده است و خدماتی را برای خانواده‌هایی است كه مادر شاغل دارند و برای بالا...